Hỗ trợ ICARV

Kết nối cộng đồng

Kích hoạt không thành công


Nếu bạn gặp sự cố khi kích hoạt phần mềm ICARV, hãy thử một trong số các tùy chọn sau

 • Hãy update ICARV lên phiên bản mới nhất trong ICAR Appstore
 • Kiểm tra mã kích hoạt đã được điền đúng chưa.
  Mã kích hoạt phải là mã ICAR Seri được dán phía sau đầu Android hoặc trên hộp. Trên tem số seri có chữ ICAR Seri. Hãy kiểm tra lại các lý do sau
  • Điền sai số seri do bạn điền số seri khác cũng được dán trên hộp mà không phải của ICAR Seri
  • Điền sai số seri do bạn điền thiếu ký tự, hay nhầm thứ tự của các ký tự
  • Điền số ICAR Seri không phải của đầu Android bạn mua
 • Nếu số seri của bạn điền đã được kích hoạt cho một thiết bị khác, hãy liên hệ ICAR để được hỗ trợ.

Lưu ý:

 • Nếu đầu Android đã được kích hoạt ICARV, bạn sẽ không cần kích hoạt lần sau mỗi khi cài đặt
 • Nếu bạn mua đầu Android không phải do ICAR Việt nam cung cấp, sẽ không điền được số seri để kích hoạt ICARV

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Kích hoạt không thành công

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn