Hỗ trợ Ellisen

Kết nối cộng đồng

Hướng dẫn cài đặt và hoạt động của cảm biến đỗ xe Ellisen


Hoạt động

Sau khi lắp đặt, Ellisen sẽ hiển thị trên cam lùi của đầu Android, bao gồm cả loại không có cam 360 và có cam 360

Ellisen hiển thị trên màn có cam 360

 

Ellisen hiển thị trên cam lùi

 

Cài đặt

Ellisen thế hệ 2 hoạt động dựa trên canbus của đầu android, vì vậy sau khi lắp đặt, chúng ta phải lựa chọn canbus ở trong đầu. Thông thường chọn RZC -> Honda -> CRV -> CRV 2015

 

Đối với xe Fadil, chọn RZC -> GM -> GL8 -> 17-18.ES.28T

 

Sau khi lựa chọn canbus, bạn phải bật on tính năng cảm biến (hoặc Radar) trên đầu Android

Đối với màn liền cam, bận on mục Cảm biến trong cài đặt của cam

 

Đối với màn thường, bật on mục Radar trong cài đặt nhà máy

 

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Hướng dẫn cài đặt và hoạt động của cảm biến đỗ xe Ellisen

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn