Hỗ trợ Elliview U4 và S4

Kết nối cộng đồng

Xóa dữ liệu một phần mềm


Đôi khi bạn gặp tình trạng một phần mềm hoạt động không được ổn định, hoặc chậm hơn bình thường, hoặc cần refesh lại để nhận data thì bạn nên xóa dữ liệu cũ đã lưu trong bộ nhớ đệm (cache) của phần mềm. Cách làm như sau:

 

  1. Vào Cài đặt (thiết lập) của đầu Android
  2. Vào mục Cài đặt thiết bị
  3. Vào Ứng dụng
  4. Tìm và chọn Ứng dụng bạn muốn xóa dữ liệu
  5. Chọn Bộ nhớ và bộ nhớ đệm
  6. Ấn Xóa bộ nhớ
  7. Ấn OK khi có bảng hỏi xác nhận

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Xóa dữ liệu một phần mềm

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn