Hỗ trợ Android Auto Box

Kết nối cộng đồng

Hướng dẫn sử dụng TN602


Hướng dẫn khớp lốp

 1. Vào danh sách ứng dụng trên màn android, chọn ứng dụng TPMS 
 2. Bấm vào Khớp lốp
 3. Bấm vào Trái trước rồi xì hơi lốp trước lái cho đến khi nhận thông số áp suất thì ngừng
 4. Bấm vào Phải trước rồi xì hơi lốp trước phụ cho đến khi nhận thông số áp suất thì ngừng
 5. Bấm vào Phải sau rồi xì hơi lốp sau phụ cho đến khi nhận thông số áp suất thì ngừng
 6. Bấm vào Trái sau rồi xì hơi lốp sau lái cho đến khi nhận thông số áp suất thì ngừng

Hướng dẫn đảo lốp

 1. Vào danh sách ứng dụng trên màn android, chọn ứng dụng TPMS 
 2. Bấm vào Đảo lốp
 3. Bấm vào 2 vị trí lốp muốn đảo lại van rồi bấm Chắn chắn

Hướng dẫn đưa ứng dụng ra Widget màn hình chính

 1. Ở trang chủ màn hình chính, bấm giữ 3 giây
 2. Lựa chọn Widget ICAR TPMS giữ và kéo ra màn hình chính

 

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Hướng dẫn sử dụng TN602

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn