Hỗ trợ Elliview U4 và S4

Kết nối cộng đồng

Cài đặt ngôn ngữ


Hầu hết các hướng dẫn của đầu Elliview U4 và S4 cũng như các dịch vụ của ICAR đều được sử dụng tiếng Việt. Vì vậy bạn hãy chuyển ngôn ngữ hệ thống sang tiếng Việt nếu nó đang ở tiếng Anh

 

  1. Vào Setting của đầu
  2. Vào User
  3. Vào Language And Input
  4. Chọn Languages
  5. Ấn Add a language (nếu bạn không thấy Tiếng Việt)
  6. Tìm và chọn Tiếng Việt (Việt Nam)
  7. Quay lại màn hình Languages
  8. Bấm giữ Tiếng Việt kéo lên trên đến khi Tiếng Việt (Việt Nam) đến vị trí số 1 là được
    Lúc này ngôn ngữ hệ thống sẽ trở thành Tiếng Việt

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Cài đặt ngôn ngữ

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn