Hỗ trợ Elliview V4 và V5

Kết nối cộng đồng

Cá nhân hoá giao diện - Tính năng mới của Elliview V5


Tính năng Cá nhân hoá giao diện chỉ có trên bản Elliview V5-Signatures. Đây là một tính năng hoàn toàn mới dành cho Elliview V5. Việc cá nhân hoá giao diện góp phần giúp cho việc trải nghiệm camera 360 trở nên thú vị hơn. Bạn có thể thay đổi logo và câu nói hiện trên màn hình để tạo ra phong cách riêng.

 

Vị trí logo và slogan trên Elliview V5-Signatures

Việc update sẽ được nhân viên chuyên môn của ICAR thực hiện. Logo và slogan sẽ do bạn cung cấp hoặc chọn theo gợi ý của ICAR Việt Nam. Rất nhiều mẫu Cá nhân hoá giao diện được ICAR Việt Nam thiết kế sẵn để bạn lựa chọn. Tham khảo tại đây

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Cá nhân hoá giao diện - Tính năng mới của Elliview V5

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn