Hỗ trợ ICAR-M Service

Kết nối cộng đồng

Đăng ký tài khoản & đăng nhập ICAR-M service


Đăng ký tài khoản

Lưu ý bước này thực hiện trên điện thoại (không phải trên đầu Android)

 1. Mở ứng dụng ICAR-M Service
  (Nếu chưa có, vào CH Play (Android) hoặc Appstore (IOS) tìm ICAR-M Service và cài. Xem cụ thể ở đây)
 2. Tại màn hình đăng nhập, chọn nút Đăng ký
 3. Nhập SĐT đăng ký tài khoản ICAR-M Service
 4. Chọn nút Gửi
 5. Nhập mã OTP được gửi về SĐT
 6. Đặt mật khẩu
 7. Xác nhận mật khẩu
 8. Chọn nút Đăng ký​​​​​

Đăng nhập

Sau khi đăng ký thành công, màn hình trở lại giao diện đăng nhập, vui lòng nhập SĐT và mật khẩu để truy cập ứng dụng.

 1. Nhập SĐT
 2. Nhập mật khẩu
 3. Chọn nút Đăng nhập
 4. Đăng nhập thành công!

Lưu ý: 

- Mã OTP là dãy ký tự số bao gồm 6 chữ số, có hiệu lực trong vòng 5 phút, có thể lấy tối đa 5 mã OTP/ngày.

- Mật khẩu gồm: Tối thiểu 8 ký tự, chữ hoa, chữ thường và số. VD: Icarm1234.

Xem video hướng dẫn tại đây.

- Xem hướng dẫn cài đặt ứng dụng ICAR-M Service tại đây.

Hình 1. Màn hình đăng nhập

Hình 2. Màn hình đăng ký

 

 

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Đăng ký tài khoản & đăng nhập ICAR-M service


Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn