Hỗ trợ Ownice C970

Kết nối cộng đồng

Chia màn hình


Chia màn hình Ownice C970

Hướng dẫn cách chia màn hình Ownice C970

 

  1. Mở các phần mềm bạn muốn xem đồng thời
  2. Bấm vào nút Recent App (Nút hình vuông góc trên bên trái màn hình)
  3. Bấm và giữ vào một cửa sổ bạn muốn chia
  4. Kéo sang bên phải hoặc bên trái màn hình
  5. Ở nửa màn hình còn lại, lựa chọn ứng dụng còn lại bạn muốn xem đồng thời

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Chia màn hình

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn