Hỗ trợ ICAR-M Service

Kết nối cộng đồng

Tính năng Quản lý bảo hành


Tính năng Quản lý bảo hành sản phẩm hỗ trợ việc quản lý bảo hành đối với các sản phẩm đã được kích hoạt bảo hành thành công tương ứng với SĐT Khách hàng. Khách hàng có thể xem thông tin cơ bản và thông tin bảo hành chi tiết của sản phẩm. Để sử dụng tính năng Quản lý bảo hành sản phẩm, Khách hàng cần có tài khoản ICAR-M Service và đăng nhập thành công. Có sản phẩm đã được kích hoạt bảo hành thành công.

 

Các thao tác thực hiện như sau:

Truy cập tính năng Quản lý bảo hành

  1. Mở ứng dụng ICAR-M Service

  2. Chọn tính năng Quản lý bảo hành

  3. Màn hình chuyển tới bảng tổng quan quản lý bảo hành (Hình 1)

Kiểm tra thông tin bảo hành

Tất cả các sản phẩm đã được kích hoạt bảo hành gắn với SĐT và thông tin của Quý Khách hàng sẽ được lưu trữ tại đây. Vui lòng chọn sản phẩm muốn kiểm tra để xem thông tin bảo hành chi tiết của sản phẩm (Hình 2) , bao gồm:

  • Thông tin bảo hành tổng quan sản phẩm: ICAR SERI, mã sản phẩm, tên sản phẩm, thương hiệu, model, thông tin bảo hành chi tiết...
  • Thông tin Cửa hàng kích hoạt bảo hành cho sản phẩm: Tên cửa hàng, người liên hệ, SĐT, địa chỉ...

- Nếu sản phẩm bạn mua có trong danh sách: Sản phẩm đã được kích hoạt bảo hành thành công.

- Nếu sản phẩm bạn mua không có trong danh sách: Sản phẩm chưa được kích hoạt bảo hành thành công. Hãy yêu cầu đại lý nơi bạn mua hàng kích hoạt bảo hành để đảm bảo quyền lợi của bạn.

Tìm kiếm nâng cao

Tùy theo nhu cầu có thể lựa chọn các đặc tính và thông tin để tìm kiếm:

  • Tìm kiếm theo thời gian kích hoạt bảo hành:  Hôm nay, hôm qua, tháng này, tháng trước, năm nay, năm trước, tất cả, tùy chọn (Hình 3)
  • Tìm kiếm theo: ICAR SERI của sản phẩm, mã sản phẩm, tên cửa hàng, SĐT cửa hàng… (Hình 4)

 

Lưu ý: 

- Số điện thoại đăng nhập phải trùng với số điện thoại Khách hàng cung cấp khi kích hoạt bảo hành.

- Nếu màn hình hiển thị sai thông tin sản phẩm hoặc cảnh báo "Seri không tồn tại" nghĩa là bạn đang nhập sai dữ liệu. Vui lòng kiểm tra và nhập lại.


Hình 1. Danh sách SP đã kích hoạt thành công

Hình 2. Thông tin bảo hành chi tiết

Hình 3. Tìm kiếm theo thời gian

Hình 4. Tìm kiếm nâng cao

 

 

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Tính năng Quản lý bảo hành


Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn