Hỗ trợ Ownice C970

Kết nối cộng đồng

Giao diện trang chủ của Ownice C970


Giao diện trang chủ Ownice C970

 1. Nút Back (Quay lại)
 2. Nút Home (về trang chủ)
 3. Nút Recent app: Hiển thị các phần mềm đang chạy
 4. Thông số bình ắc quy (Cài đặt -> Chung -> Mức điện ắc quy xe -> Chọn Hiển thị)
 5. Tình trạng kết nối bluetooth và Mức pin điện thoại (Cài đặt -> Chung -> Mức pin điện thoại -> Chọn hiển thị)
 6. Tình trạng kết nối GPS
 7. Tình trạng kết nối Wifi
 8. Thời gian
 9. Cửa sổ Tốc độ và Áp suất lốp (Gạt tay để lựa chọn)
 10. Cửa sổ Media: Hiển thị nội dung C970 đang phát của: Bluetooth, FM hoặc Music
 11. Cửa sổ chính: Lựa chọn Bản đồ, Camera hành trình hoặc Video
  1. Bấm và giữ nút số 12 để lựa chọn, màn hình lựa chọn như ảnh dưới
  2. Lựa chọn bản đồ: Vào Cài đặt -> Chung -> Cài đặt ứng dụng điều hướng -> Chọn bản đồ và khởi động lại
   Hỗ trợ: Google Maps, Vietmap, Navitel, iGo, Tomtom, Sygic... Bạn không nên chọn những phần mềm không phải là bản đồ.
  3. Các phần mềm muốn hiển thị trong cửa sổ này phải đang chạy nền
  4. Màn hình DVR (Camera hành trình) chỉ hỗ trợ cam Ownice V3
  5. Màn hình Video: chỉ hỗ trợ phần mềm Video của C970 (Offline)
 12. Nút lựa chọn
  1. Bấm: Mở phần mềm đang hiển thị ở cửa sổ chính (11)
  2. Bấm giữ: Lựa chọn nội dung hiển thị ở cửa sổ chính (11)
 13. Phần mềm yêu thích: Bấm để lựa chọn phần mềm bạn hay sử dụng.
  Lưu ý: Nếu phần mềm bạn mới cài và chưa thấy trong danh sách, hãy khởi động lại C970
 14. Mở danh sách ứng dụng

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Giao diện trang chủ của Ownice C970

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn