Hỗ trợ Elliview U4 và S4

Kết nối cộng đồng

Chia màn hình


Đây là tính năng giúp bạn có thể xem đồng thời được 2 nội dung trên cùng 1 màn hình Elliview U4 và S4

 

Xem đồng thời 2 nội dung trên màn hình Elliview U4 và S4

Chỉ các phần mềm có hỗ trợ chia màn hình mới có thể sử dụng trong tính năng này.

 

Cách thực hiện như sau:

  1. Mở 2 phần mềm bạn muốn xem đồng thời trên một màn hình
  2. Ấn nút Recent App  góc trên bên phải màn hình
  3. Tại màn hình Recent App, chọn nút chia màn hình ở giữa phần mềm
  4. Màn hình sẽ được chia đôi, ở màn hình còn lại bạn chọn một phần mềm còn lại bạn muốn xem

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Chia màn hình

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn