Hỗ trợ Android Auto Box

Kết nối cộng đồng

Bật tắt radar, vạch lùi trên màn hình


  1. Vào Cài đặt của Ownice C970
  2. Vào Số lùi
  • Cảm biến lùi: Bật tắt radar khi lùi (Radar chỉ hiện khi có vật cản và xe có hỗ trợ canbus lùi)
  • Vạch đánh lái: Bật tắt vạch đánh lái
  • Vạch lùi: Bật tắt vạch lùi

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Bật tắt radar, vạch lùi trên màn hình

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn