Hỗ trợ ICAR-M Service

Kết nối cộng đồng

Kiểm tra ICAR SERI cho sản phẩm


Một số cách kiểm tra ICAR SERI cho sản phẩm:

Sản phẩm chưa lắp đặt

Đối với sản phẩm chưa lắp đặt, có thể kiểm tra tem ICAR SERI được dán trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên hộp sản phẩm. Những sản phẩm có đủ 2 điều kiện dưới đây sẽ có tem ICAR SERI:

  1. Sản phẩm mua từ ngày 1/6/2021.
  2. Sản phẩm thuộc một trong các loại sản phẩm: Cảm biến áp suất lốp, Thiết bị dẫn đường Android (DVD), Camera 360 tích hợp thiết bị dẫn đường Android (DVD liền camera 360), Camera 360.

Mẫu tem ICAR SERI

 

(Hình ảnh)

Hình ảnh một số sản phẩm và vị trí được dán ICAR SERI

 

Những sản phẩm không thỏa mãn 2 điều kiện trên sẽ không có tem ICAR SERI.

Sản phẩm đã kích hoạt bảo hành online

  • Cách 1: Kiểm tra thông qua tin nhắn thông báo kích hoạt bảo hành thành công

Khi Cửa hàng kích hoạt bảo hành thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo kích hoạt bảo hành thành công về SĐT Khách hàng kèm ICAR SERI cho sản phẩm.

Tin nhắn thông báo kích hoạt bảo hành thành công

 

  • Cách 2: Kiểm tra thông qua tính năng Quản lý bảo hành trong phần mềm ICAR-M Service

Đối với sản phẩm đã được kích hoạt bảo hành online thành công. Vui lòng cài đặt và truy cập ứng dụng ICAR-M Service. Chọn tính năng Quản lý bảo hành để kiểm tra ICAR SERI cho sản phẩm. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

Danh sánh sản phẩm đã được 

kích hoạt bảo hành thành công kèm ICAR SERI

Sản phẩm đã kích hoạt thành công ứng dụng ICARV

Đối với sản phẩm là:

  • Thiết bị dẫn đường Android (DVD) hoặc Camera 360 tích hợp thiết bị dẫn đường Android (DVD liền camera 360).
  • Được bán từ 1/6/2021.
  • Đã cài đặt phần mềm điều khiển giọng nói ICARV.

Thì ICAR SERI của sản phẩm có thể là Mã kích hoạt trong ứng dụng ICARV. Vui lòng truy cập ứng dụng ICARV trong thiết bị để lấy lại. Các bước thực hiện như sau:

B1. Tại giao diện màn hình chính (Home), chọn nút "Voice"

B2. Nói Cài đặt

B3. Chọn nút Kích hoạt

B4. Lưu lại thông tin Mã kích hoạt

Giao diện kích hoạt phần mềm ICARV

Mã kích hoạt là ICAR SERI của sản phẩm

 

Trong một số trường hợp đặc biệt ICARV sẽ được hỗ trợ kích hoạt khẩn cấp, khi đó "Mã kích hoạt" không phải là số ICAR SERI.

 

Giao diện kích hoạt phần mềm ICARV

Mã kích hoạt không phải là CAR SERI của sản phẩm

 

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn