Hỗ trợ Ownice C970

Kết nối cộng đồng

Lựa chọn canbus


Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho những xe có lắp Canbus trong quá trình lắp đặt đầu.

 

Ownice C970 phải được kết nối internet trong quá trình thực hiện

 

  1. Vào Cài đặt của đầu Ownice C970
  2. Vào Nhà máy
  3. Mật khẩu 123456
  4. Vào Lựa chọn mô hình
  • CanBox: Lựa chọn loại canbus bạn sử dụng. Thông số này thường được dán trên hộp canbus. Các loại canbus thông dụng gồm: Raise, Simple Soft, BINARY
  • Cars: Chọn hãng xe bạn đang đi
  • Models: Chọn mẫu xe theo hãng
  • Config: Ấn Public

Lưu ý:

  • Bạn có thể lựa chọn các loại Models khác nhau cùng cho xe bạn, 1 số loại sẽ có những chức năng mà những loại khác không có.
  • Khi bạn ấn Public, thì hệ thống cũng sẽ đồng thời cập nhật phiên bản MCU mới nhất

Liên quan: Hướng dẫn gán phím điều khiển giọng nói ICARV

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Lựa chọn canbus

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn