Hỗ trợ Tiện ích

Kết nối cộng đồng

Hướng dẫn cài đặt tiện ích thời tiết


Tiện ích thời tiết trên trang chủ đầu Android Elliview U4

 

Hướng dẫn cài đặt thời tiết

  1. Vào danh sách ứng dụng trên màn android, mở ứng dụng ICAR Tiện ích hoặc bấm vào Widget thời tiết trên màn hình chính
  2. Ở góc bên trái phía trên màn hình, chọn mục "Thời tiết"
  3. Chọn địa điểm muốn xem thời tiết và cập nhật

Ý nghĩa của các biểu tượng

 Địa điểm muốn xem thời tiết

 Cập nhật thời tiết 

 Độ ẩm không khí

 Tốc độ gió

 Áp suất khí quyển

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Hướng dẫn cài đặt tiện ích thời tiết

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn