Hỗ trợ ICAR-M Service

Kết nối cộng đồng

Tin nhắn xác nhận, mã OTP


Không nhận được tin nhắn xác nhận

  • Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ gửi về SĐT Khách hàng trong vòng 1 phút tính từ thời điểm Cửa hàng nhấn xác nhận kích hoạt.
  • Nếu bạn không nhận được tin nhắn thông báo kích hoạt bảo hành thành công: Kiểm tra lại SĐT bạn đã cung cấp cho Cửa hàng. Trường hợp SĐT đã đúng nhưng vẫn không nhận được tin nhắn thông báo, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Không nhận được mã OTP

  • Mã OTP sẽ được gửi trong vòng 60s kể từ thời điểm nhấn yêu cầu. Mỗi mã OTP có hiệu lực trong vòng 5 phút. Mỗi SĐT có thể yêu cầu tối đa 5 mã OTP trong 1 ngày.
  • Nếu quá thời gian trên vẫn chưa nhận được mã OTP, có thể bạn đang nhập sai SĐT, vui lòng kiểm tra lại.

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Tin nhắn xác nhận, mã OTP


Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn