Hỗ trợ Ownice C500 và C500+

Kết nối cộng đồng

Hướng dẫn cập nhật firmware C500 và C500+


Bài hướng dẫn chi tiết các bạn xem ở đây

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Hướng dẫn cập nhật firmware C500 và C500+

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn