Hỗ trợ Năng lượng mặt trời (TN402, TN405)

Kết nối cộng đồng

Điều chỉnh thông số cảnh báo


  1. Bấm giữ nút bên phải khoảng 6s đến khi màn hình hiện 2 số bên trái và bên phải
    Khi bấm được khoảng 3s, màn hình sẽ chuyển về chế độ đảo lốp có 4 số hiển thị, tiếp tục bấm giữ thêm 3s nữa sẽ chuyển sang điều chỉnh thông số
  2. Số bên trái là điều chỉnh mức cảnh báo thấp, số bên phải là điều chỉnh mức cảnh báo cao
  3. Bấm nút bên trái để thay đổi vị trí cài đặt cảnh báo cao hay thấp
  4. Bấm nút bên phải để thay đổi giá trị cảnh báo

 

Thông thường, mức cảnh báo dưới là 1.8 Bar và trên là 3.2 Bar

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Điều chỉnh thông số cảnh báo

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn