Hỗ trợ Tiện ích

Kết nối cộng đồng

Widget không được cập nhật


Nếu bạn không thấy thông tin được cập nhật trên các widget tốc độ và thời tiết. Các bạn hãy làm một trong số các tùy chọn sau:

  • Kiểm tra lại internet của thiết bị
  • Kiểm tra kết nối GPS của đầu Android
  • Mở phần mềm tiện ích trong ứng dụng của đầu Android
  • Khởi động lại đầu (Reboot)
  • Mở phần mềm tự khởi động trong ứng dụng của đầu Android
  • Tắt máy xe, chờ 5 phút rồi khởi động lại

Vấn đề này thường gặp phải khi bạn mới mở kéo widget ứng dụng ra màn hình chủ, hoặc khi khởi động lại đầu, hoặc khi đầu Android không có internet hoặc GPS

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Widget không được cập nhật

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn