Hỗ trợ Elliview U4 và S4

Kết nối cộng đồng

Bật tắt vạch đánh lái trên màn hình lùi


Tùy theo việc camera lùi của xe có tích hợp vạch đánh lái không, bạn nên bật tắt vạch đánh lái của đầu để sử dụng. Hướng dẫn cách làm như sau:

  1. Truy cập Cài đặt (Thiết lập) của đầu Android
  2. Vào Cài đặt nhà máy
  3. Mật khẩu 3368
  4. Chọn Original Car Agreement
  5. Mục Chuyển đổi ngược bật OFF để tắt vạch đánh lái, bật ON để hiển thị vạch đánh lái của đầu

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Bật tắt vạch đánh lái trên màn hình lùi

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn