Hỗ trợ Ownice C970

Kết nối cộng đồng

Xóa dữ liệu phần mềm


Việc xóa dữ liệu giúp phần mềm hoạt động được ổn định, xóa những lỗi đã gặp phải trước đó hoặc làm mới lại dữ liệu. Cách làm như sau:

  1. Vào Cài đặt của C970
  2. Vào Thêm
  3. Vào Ứng dụng và thông báo
  4. Tìm ứng dụng bạn muốn xóa dữ liệu
  5. Chọn Bộ nhớ và bộ nhớ đệm
  6. Ấn Xóa bộ nhớ

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Xóa dữ liệu phần mềm

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn