Hỗ trợ ICAR Calendar

Kết nối cộng đồng

Sự kiện có dẫn đường


Nếu tên sự kiện bạn tạo có từ “đi”, bao gồm cả việc tạo sự kiện thủ công hoặc tạo sự kiện bằng điều khiển giọng nói ICARV, ICAR Calendar sẽ tự động thêm tính năng dẫn đường vào widget ở màn hình chính. Bạn có thể dẫn đường tới địa điểm có sự kiện bất kỳ lúc nào bằng cách ấn vào tên sự kiện ở trên widget.

Bạn cần thêm rõ tên địa điểm có sự kiện đầy đủ để việc chỉ đường được chính xác. Tên địa điểm càng rõ ràng, cụ thể, riêng biệt và dễ phân biệt càng tốt. Ví dụ, địa điểm ở Hà Nội thì bạn nên ghi rõ cụ thể nơi xảy ra, ví dụ như: 70 Hàng Bài, Hà Nội. Hoặc tên nơi diễn ra ví dụ như Sân Golf Đồng Mô.

Để có thể dẫn đường, bạn phải cài đầy đủ các phần mềm sau trong thiết bị

  • Phần mềm ICARV
  • Phần mềm dẫn đường, ưu tiên theo thứ tự Vietmap, Navitel, Google map

Ví dụ:   Đặt lịch đi chơi Golf với anh Hùng lúc 3h chiều ngày 23 tháng 7 tại sân Golf Đồng Mô.

Sau khi lịch này được tạo, bạn có thể ấn tên sự kiện ở trên widget ở màn hình chính để dẫn đường tới sân Golf Đồng Mô.

Lưu ý: Tên sự kiện sẽ xuất hiện tại ngày diễn ra sự kiện, trước và sau đó sẽ không hiển thị.

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Sự kiện có dẫn đường

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn