Hỗ trợ Elliview U4 và S4

Kết nối cộng đồng

Bật tắt radar trên màn hình khi lùi


  1. Truy cập Cài đặt (Thiết lập) của đầu Android
  2. Vào Cài đặt nhà máy
  3. Mật khẩu 3368
  4. Chọn Original Car Agreement
  5. Mục Chuyển đổi Radar bật OFF để tắt Radar, bật ON để hiển thị Radar

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Bật tắt radar trên màn hình khi lùi

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn