Hỗ trợ ICAR Appstore

Kết nối cộng đồng

“Ứng dụng chưa được cài đặt”


Vấn đề này thường xảy ra khi phiên bản cũ của phần mềm không hỗ trợ tính năng Update

Cách xử lý

  1. Ấn nút Gỡ cài đặt để gỡ cài đặt phần mềm
  2. Ấn nút Tải xuống đề cài một phiên bản mới

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

“Ứng dụng chưa được cài đặt”

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn