Hỗ trợ ICAR-M Service

Kết nối cộng đồng

Kiểm tra bảo hành online cho sản phẩm


Để kiểm tra thông tin bảo hành của sản phẩm, có 3 cách cơ bản:

  1. Kiểm tra thông tin tổng quan qua tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công được gửi về SĐT Khách hàng (Hình 1).
  2. Kiểm tra thông tin chi tiết theo số ICAR SERI dán trên sản phẩm - thông qua tính năng Kiểm tra bảo hành trên ứng dụng ICAR-M Service (Hình 2). Chi tiết xem tại đây.
  3. Kiểm tra thông tin chi tiết thông qua tính năng Quản lý bảo hành trên ứng dụng ICAR-M Service (Hình 3 & 4)Chi tiết xem tại đây.

Hình 1. Kiểm tra thông qua tin nhắn được gửi về SĐT Khách hàng

Hình 2. Kiểm tra theo ICAR SERI  - thông qua tính năng "Kiểm tra bảo hành"

Hình 3. Truy cập tính năng "Quản lý bảo hành" trên ứng dụng ICAR-M Service

Hình 4. Chọn mục tương ứng và xem thông tin bảo hành chi tiết của sản phẩm

 

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Kiểm tra bảo hành online cho sản phẩm

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn