Hỗ trợ Elliview U4 và S4

Kết nối cộng đồng

Cài đặt cảm ứng khi điều khiển camera 360 Elliview V5 cho đầu U4


Tình năng hỗ trợ cảm ứng trên màn hình đầu android Elliview U4 đối với camera 360 Elliview V5 rất tiện lợi. Bạn có thể sử dụng V5 như một camera liền màn. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

Yêu cầu khi lắp đặt

Đảm bảo dây IR của đầu Elliview U4 phải được kết nối với dây AR của Camera 360 Elliview V5

  • Dây IR của đầu Elliview U4 nằm ở trên cụm dây camera lùi
  • Dây AR của camera 360 Elliview V5 nằm ở cụm dây chính

Cài đặt trong đầu Elliview U4

  1. Truy cập Cài đặt (Thiết lập của đầu)
  2. Vào mục Cài đặt nhà máy
  3. Mật khẩu 3368
  4. Di chuyển màn hình xuống dưới cùng, tìm và bật ON mục 360 chuyển đổi

 

Như vậy là bạn đã có thể điều khiển cảm ứng camera 360 Elliview V5 khi vào lùi trên màn U4.

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Cài đặt cảm ứng khi điều khiển camera 360 Elliview V5 cho đầu U4

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn