Hỗ trợ Android Auto Box

Kết nối cộng đồng

Bật tắt tiếng nhạc khi lùi xe


  1. Vào Cài đặt của Ownice C970
  2. Vào Số lùi
  3. Mục Điều khiển âm lượng khi lùi gạt ở mức bạn mong muốn

 

Điều khiển âm lượng khi lùi

  • Gạt hết về bên trái: Tắt tiếng khi lùi
  • Gạt hết về bên phải: Âm thanh bình thường khi lùi
  • Ở giữa: Âm thanh nhỏ đi tương ứng khi lùi

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Bật tắt tiếng nhạc khi lùi xe

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn