Hỗ trợ Năng lượng mặt trời (TN402, TN405)

Kết nối cộng đồng

Hướng dẫn đảo lốp


Sau khi xe đi bảo dưỡng, thông thường sẽ được cơ sở bảo dưỡng đảo lại vị trí lốp, lúc này bạn sẽ phải đảo lại vị trí lốp trên màn hình

Chuẩn bị

Bạn phải xác định được vị trí trên màn hình tương ứng đang ở lốp nào trên xe mình để lựa chọn cho chính xác khi tiến hành các bước thực hiện.

Các bước thực hiện như sau

 1. Bấm giữ nút bên phải khoảng 3s
 2. Màn hình sẽ hiển thị 4 số 00 01 02 03, như vậy là đã vào khớp lốp.
 3. Bấm nút bên trái, vị trí trái trước số 00 sẽ nhấp nháy
 4. Bấm nút bên phải, các vị trí 01, 02, 03 sẽ lần lượt thay đổi sang 00
  Bạn lựa chọn đúng vị trí sang 00 là được
 5. Bấm nút bên trái, vị trí tiếp theo phải trước sẽ nhấp nháy
 6. Bấm nút bên phải, các vị trí phải sau, trái sau sẽ lần lượt thay đổi sang phải trước
  Bạn tiếp tục lựa chọn đúng vị trí chuyển sang phải trước
 7. Bấm nút bên trái, chỉ còn 2 vị trí phía sau đổi cho nhau, bạn lựa chọn đúng vị trí là được.

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Hướng dẫn đảo lốp

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn