Hỗ trợ Elliview U4 và S4

Kết nối cộng đồng

Các thông số cơ bản


  1. Mật khẩu (vào Cài đặt nhà máy, Sao lưu và cài đặt lại, Tùy chọn nhà phát triển): 3368

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Các thông số cơ bản

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn