Hỗ trợ Tiện ích

Kết nối cộng đồng

Hướng dẫn cài đặt và cập nhật phần mềm


Hướng dẫn cài đặt

  1. Vào ứng dụng ICAR Appstore trên màn Android, tìm phần mềm ICAR Tiện ích
  2. Bấm "Tải xuống", chờ cho ứng dụng tải xuống
  3. Bấm "Cài đặt" sau đó bấm "Xong"

Hướng dẫn cập nhật

  1. Vào ứng dụng ICAR Appstore trên màn Android, tìm phần mềm ICAR Tiện ích
  2. Bấm "Cập nhật"
  3. Bấm "Cài đặt" chờ cho ứng dụng cập nhật phần mềm sau đó bấm "Xong"

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Hướng dẫn cài đặt và cập nhật phần mềm

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn