Hỗ trợ Elliview V4 và V5

Kết nối cộng đồng

Tuỳ chỉnh các góc nhìn đối với Elliview V5


Hướng dẫn cài đặt các góc nhìn đối với Elliview V5

Để điều chỉnh các góc nhìn cho Elliview V5 bạn thực hiện như sau:

 1. Vào giao diện Cài đặt của camera
 2. Chọn mục Cài đặt
 3. Nhập mật khẩu 9999 và ấn Ok
 4. Chọn mục Cài đặt cá nhân
 5. Chọn mục Tuỳ chọn xem
 6. Trong mục tuỳ chọn xem bạn bắt đầu điều chỉnh các góc nhìn
 7. Sau khi chọn điều chỉnh cả góc nhìn bạn ấn Lưu


Các tuỳ chọn góc nhìn theo từng tình huống

Ý nghĩa các tình huống điều chỉnh

 1. Bình thường: Là tình huống mở camera 360 một cách thông thường, hoặc khi camera đang ở trạng thái chờ (sau khi xi nhan)
 2. Rẽ trái: Khi bật xi nhan trái
 3. Rẽ phải: Khi bật xi nhan phải
 4. Lùi: Khi vào số lùi
 5. Sau trái: Khi lùi và bật xi nhan trái
 6. Sau phải: Khi lùi và bật xi nhan phải
 7. Đèn dừng: Khi bật đèn dừng
 8. Rẽ trái nhanh: Khi bật xi nhan rẽ trái mà tốc độ xe di chuyển đang lớn hơn tốc độ ở mục Tốc độ cao
 9. Rẽ phải nhanh: Khi bật xi nhan rẽ phải mà tốc độ xe di chuyển đang lớn hơn tốc độ ở mục tốc độ cao
 10. Tắt
 11. Tốc độ thấp: Khi xe di chuyển mà tốc độ nhỏ hơn tốc độ ở mục Tốc độ thấp

Cài đặt hướng nhìn

Chọn hướng nhìn bạn muốn hiển thị trong mỗi tình huống

Cài đặt kiểu nhìn

Để dễ hình dùng mời bạn xem ví dụ: Cài đặt kiểu nhìn khi lùi với 3 kiểu khác nhau là hình gốc, hình căn và hình xem 3D được thể hiện qua hình dưới:

Hình ảnh thể hiện kiểu nhìn khi lùi với Hình gốc/Hình căn/Xem 3D

Cài đặt bố cục

Bố cục là cách bố trí hình ảnh sẽ hiển thị trên màn hình camera. Trong phần cài đặt bố cục sẽ có 4 tuỳ chọn bố cục là: Chuẩn, Full màn, 2 bên và 4 cam để bạn có thể lựa chọn. Ở đây sẽ lấy ví dụ: Bạn chọn điều chỉnh cho tình huống Rẽ trái với bố cục Chuẩn và bố cục Full màn sẽ khác nhau như hình sau:

Hình ảnh hiển thị khi thay đổi bố cục cho tình huống Rẽ trái

Cài đặt toàn cảnh

Đối với phần cài đặt toàn cảnh sẽ có 2 tuỳ chọn là 2D và 3D. Ví dụ: Dưới đây là hình ảnh thể hiện khi chọn toàn cảnh 2D và 3D cho tình huống Rẽ trái

Hình ảnh thể hiện tình huống rẽ trái với bố cục 2D và 3D

 

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Tuỳ chỉnh các góc nhìn đối với Elliview V5

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn