Hỗ trợ Elliview U4 và S4

Kết nối cộng đồng

Đảo chiều phím next và previous, volume + và -


Đối với những xe được set phím vô lăng thông qua canbus, một số sẽ được tự động set phím next và previous hay phím volume ngược với thông thường bạn đang sử dụng. Để đảo lại, bạn hãy làm như sau:

 

  1. Vào Cài đặt (thiết lập) của đầu
  2. Vào Cài đặt nhà máy
  3. Mật khẩu 3368
  4. Vào Orignal Car Agreement
  5. Bật ON mục Reversal Previous And Next để đảo ngược lại phím Next và Previous
    Bật ON mục Reversal Volume để đảo ngược lại phím Volume + và Volume -

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Đảo chiều phím next và previous, volume + và -

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn