Hỗ trợ Ownice C970

Kết nối cộng đồng

Các thông số cơ bản đầu Ownice C970


  • Mật khẩu Cài đặt nhà máy: 123456
  • Mật khẩu Cài đặt nhà máy (truy cập giao diện khác mật khẩu trên: 8888
  • Mật khẩu khôi phục cài đặt gốc: 7890
  • Mật khẩu cài đặt Camera 360 của C970M: 4321

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Các thông số cơ bản đầu Ownice C970

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn