Hỗ trợ ICAR Appstore

Kết nối cộng đồng

Không hiển thị phần mềm trong Appstore


Khi bạn mở phần mềm Appstore của ICAR và không thấy bất kỳ phần mềm nào, chỉ thấy 1 màn hình trắng, bạn hãy kiểm tra những mục sau:

  1. Kiểm tra lại kết nối internet của thiết bị
  2. Lỗi Server. Trường hợp này bạn hãy thông báo cho ICAR Việt Nam và chờ khắc phục sự cố

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Không hiển thị phần mềm trong Appstore

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn