Hỗ trợ Tiện ích

Kết nối cộng đồng

Hướng dẫn cài đặt hiển thị ứng dụng trong Widget ứng dụng


 

 

Ứng dụng hiển thị trên widget ứng dụng

 

 

  1. Vào danh sách ứng dụng trên màn android, mở ứng dụng ICAR Tiện ích
  2. Ở góc bên trái màn hình, chọn mục "Hiển thị ứng dụng"
  3. Bật on   để lựa chọn các ứng dụng muốn đưa ra Widget màn hình chính, có thể lựa chọn nhiều ứng dụng
    • Chọn tất cả: chọn tất cả ứng dụng có trong mục hiển thị
    • Reset: hủy chọn tất cả
  4. Trở về trang chủ, bấm giữ 3 giây trên màn hình chính
  5. Bấm "Tiện ích ICON", chọn "ICAR Tiện ích" giữ và kéo ra màn hình chính

 

Sau khi kéo widget ứng dụng ra màn hình chính, bạn vẫn có thể thêm bớt ứng dụng như hướng dẫn trên

Bạn có thể theo dõi video hướng dẫn ở đây

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Hướng dẫn cài đặt hiển thị ứng dụng trong Widget ứng dụng

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn