Hỗ trợ Elliview S3

Kết nối cộng đồng

Sơ đồ chân kết nối đầu Android Elliview S3, S4 và U4


Dây nguồn (Giắc 16 chân)

Dây nguồn (Jack 16 chân)

 

Jack A

 

Jack B

 

Jack C

 

Jack D

 

Jack E

 

Jack F

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Sơ đồ chân kết nối đầu Android Elliview S3, S4 và U4

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn