Hỗ trợ Ownice C970

Kết nối cộng đồng

Các phiên bản và cấu hình Ownice C970


Hiện nay, Ownice được ICAR Việt Nam phân phối tại Việt Nam gồm có 6 phiên bản, trong đó có 4 phiên bản đầu Android rời và 2 phiên bản đầu Android kèm cam 360. Cụ thể như sau:

 

OWNICE C970-J:

 • CPU: ARM Cortex 8 TS10 1.8Ghz
 • RAM/ROM: 3GB/32GB
 • Display: 2.5D + QLED 1280×720 pixel
 • Connect: Wifi + 4G LTE + Bluetooth 5.0
 • Built-in: DSP, Radio, rear Camera input (đầu vào camera lùi),…
 • Link tham khảo: https://icar.vn/san-pham/c970-j/

OWNICE C970-S:

 • CPU: ARM Cortex 8 TS10 1.8Ghz
 • RAM/ROM: 3GB/32GB
 • Display: 2.5D + IPS 1280×720 pixel
 • Connect: Wifi + 4G LTE + Bluetooth 5.0
 • Built-in: DSP, Radio, HDMI out, rear Camera input (đầu vào camera lùi), front Camera input (đầu vào camera trước hoặc camera lề AHD),…
 • Có cổng USB sạc nhanh cho thiết bị di động
 • Có quạt tản nhiệt
 • Link tham khảo: https://icar.vn/san-pham/dau-dvd-android-o-to-ownice-c970-s-3gb-32gb/

OWNICE C970 Pro:

 • CPU: ARM Cortex 8 TS10 1.8Ghz
 • RAM/ROM: 4GB/64GB
 • Display: 2.5D + IPS 1280×720 pixel
 • Connect: Wifi + 4G LTE + Bluetooth 5.0
 • Built-in: DSP, Radio, HDMI out, rear Camera input (đầu vào camera lùi), front Camera input (đầu vào camera trước hoặc camera lề AHD),…
 • Hỗ trợ CarPlay
 • Có cổng USB sạc nhanh cho thiết bị di động
 • Có quạt tản nhiệt
 • Link tham khảo: https://icar.vn/san-pham/dau-dvd-android-o-to-ownice-c970-pro-4gb-64gb/

OWNICE C970 Premium:

 • CPU: ARM Cortex 8 TS10 1.8Ghz
 • RAM/ROM: 6GB/128GB
 • Display: 2.5D + IPS 1280×720 pixel
 • Connect: Wifi + 4G LTE + Bluetooth 5.0
 • Built-in: DSP, Radio, HDMI out, rear Camera input (đầu vào camera lùi), front Camera input (đầu vào camera trước hoặc camera lề AHD),…
 • Hỗ trợ Carplay
 • Có cổng USB sạc nhanh cho thiết bị di động
 • Có quạt tản nhiệt
 • Link tham khảo: https://icar.vn/san-pham/dau-dvd-android-o-to-ownice-c970-premium-6gb-128gb/

 

OWNICE C970M-S:

 • CPU: ARM Cortex 8 TS10 1.8Ghz
 • RAM/ROM: 3GB/32GB
 • Display: 2.5D + IPS 1280×720 pixel
 • Connect: Wifi + 4G LTE + Bluetooth 5.0
 • Built-in: DSP, Radio, HDMI out, rear Camera input (đầu vào camera lùi), front Camera input (đầu vào camera trước hoặc camera lề AHD),…
 • Có cổng USB sạc nhanh cho thiết bị di động
 • Có quạt tản nhiệt
 • Tích hợp camera 360
 • Link tham khảo: 

OWNICE C970M-Premium:

 • CPU: ARM Cortex 8 TS10 1.8Ghz
 • RAM/ROM: 6GB/128GB
 • Display: 2.5D + IPS 1280×720 pixel
 • Connect: Wifi + 4G LTE + Bluetooth 5.0
 • Built-in: DSP, Radio, HDMI out, rear Camera input (đầu vào camera lùi), front Camera input (đầu vào camera trước hoặc camera lề AHD),…
 • Hỗ trợ Carplay
 • Có cổng USB sạc nhanh cho thiết bị di động
 • Có quạt tản nhiệt
 • Tích hợp camera 360
 • Link tham khảo: 

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Các phiên bản và cấu hình Ownice C970

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn