Hỗ trợ ICAR-M Service

Kết nối cộng đồng

Sử dụng ICAR-M Service không đăng nhập


Nếu Khách hàng chưa có nhu cầu tạo một tài khoản ICAR-M Service, Khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng một số tính năng cơ bản khác trong ứng dụng mà không cần đăng nhập như:

  • Kiểm tra thông tin sản phẩm: Kiểm tra thông tin cơ bản của sản phẩm như tên sản phẩm, mã sản phẩm, loại sản phẩm, model sản phẩm, thương hiệu, thời gian bảo hành... (Chi tiết xem tại đây).
  • Kiểm tra bảo hành sản phẩm: Kiểm tra thông tin cơ bản và thông tin bảo hành chi tiết của sản phẩm (Chi tiết xem tại đây).

Lưu ý: Vui lòng đăng ký tài khoản ICAR-M Service và đăng nhập ứng dụng để sử dụng tính năng Quản lý bảo hành.

 

Các bước truy cập sử dụng không dăng nhập như sau:

  1. Mở ứng dụng ICAR-M Service
  2. Chọn nút Sử dụng không đăng nhập

Giao diện sử dụng không đăng nhập

 

 

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Sử dụng ICAR-M Service không đăng nhập

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn