Hỗ trợ ICAR-M Service

Kết nối cộng đồng

Cài đặt ứng dụng ICAR-M Service


ICAR-M Service hiện tại đang được phát triển và đã có mặt trên 2 nền tảng hệ điều hành Android và hệ điều hành IOS. Vui lòng truy cập cửa hàng ứng dụng tương ứng để tiến hành cài đặt phần mềm.

Các bước cài đặt như sau:

Hệ điều hành Android

  1. Truy cập cửa hàng ứng dụng CH Play
  2. Tìm ứng dụng ICAR-M Service

  1. Chọn nút Cài đặt và đợi ứng dụng cài đặt thành công
  2. Chọn nút Mở
  3. Cài đặt ứng dụng thành công!

Hệ điều hành IOS

  1. Truy cập cửa hàng ứng dụng Appstore
  2. Tìm ứng dụng ICAR-M Service
  3. Chọn nút Nhận và đợi ứng dụng cài đặt thành công
  4. Chọn nút Mở
  5. Cài đặt ứng dụng thành công!

 

Sau khi đã cài đặt ứng dụng thành công, hãy đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản ICAR-M Service theo hướng dẫn tại đây.

 

 

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Cài đặt ứng dụng ICAR-M Service


Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn