Hỗ trợ Ownice C970

Kết nối cộng đồng

Cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt


Hầu hết các hướng dẫn cài đặt của ICAR Việt Nam đối với đầu C970 và ngôn ngữ các phần mềm của ICAR đều là tiếng Việt. Vì vậy bạn hay đổi ngôn ngữ máy sang tiếng Việt ngay khi sử dụng nếu nó đang là tiếng Anh.

Cách làm như sau:

 

 1. Mở màn hình ứng dụng của C970
 2. Tìm và mở ứng dụng Setting
 3. Vào More
 4. Vào System
 5. Chọn Languages & input
 6. Chọn Languages
 7. Ấn Add a language
 8. Tìm Tiếng Việt
 9. Quay lại màn hình Languages
 10. Bấm giữ vào chữ Tiếng Việt (Việt Nam) kéo lên trên đến khi Tiếng Việt đến vị trí số 1
 11. Như vậy là ngôn ngữ hệ thống đã được chỉnh về Tiếng Việt

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn