Hỗ trợ Elliview U4 và S4

Kết nối cộng đồng

Thêm mới và xóa các tiện ích (widget)


Các tiện ích trên trang chủ giao diện Elligo

Thêm mới

Bạn phải đảm bảo vị trí muốn thêm phải trống, nếu không bạn có thể xóa bớt 1 widget hoặc chuyển 1 widget sang màn hình khác

  1. Bấm giữ vị trí trống trên màn hình khoảng 2s
  2. Chọn TIỆN ÍCH ICON
  3. Chọn 1 tiện ích bất kỳ bạn muốn thêm vào màn hình chính
  4. Giữ khoảng 2s vào tiện ích và kéo ra màn hình chính

Xóa tiện ích

  1. Bấm giữ tiện ích trên màn hình chính khoảng 2s
  2. Kéo tiện ích xuống nút dấu nhân ở giữa bên màn hình bên dưới, tới khi tiện ích chuyển sang màu đỏ thì bỏ tay ra

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Thêm mới và xóa các tiện ích (widget)

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn