Hỗ trợ Theo xe (i Series)

Kết nối cộng đồng

Hướng dẫn khớp lốp và đảo lốp trên điện thoại


Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả cảm biến lốp ICAR có sử dụng phần mềm trên điện thoại. Bao gồm i3 series, J3 series, i5, C397, C398

 • Đảo lốp: Tiến hành sau khi đi bảo dưỡng xe và có đảo lại vị trí lốp
 • Khớp lốp: Tiến hành sau khi thay van mới hoặc thay tổng áp suất lốp mới

Hướng dẫn đảo lốp

Nút menu phía trên bên trái

 

 1. Mở phần mềm ICAR (BT) TPMS và kết nối với bộ cảm biến áp suất lốp
  (Nếu chưa có phần mềm, xem hướng dẫn cài đặt và kết nối ở đây)
 2. Ấn nút menu góc phía trên bên trái
 3. Chọn Đảo lốp
 4. Tại màn hình đảo lốp, ấn 2 vị trí bạn muốn đảo sau đó chọn OK

Hướng dẫn khớp lốp

 1. Mở phần mềm ICAR (BT) TPMS và kết nối với bộ cảm biến áp suất lốp
  (Nếu chưa có phần mềm, xem hướng dẫn cài đặt và kết nối ở đây)
 2. Ấn nút menu góc phía trên bên trái
 3. Chọn Khớp lốp
 4. Ấn nút Tự động tại vị trí lốp bạn muốn khớp
 5. Khi màn hình hiển thị số đếm ngược từ 120, xì hơi lốp tương ứng đến khi màn hình đếm ngược mất và có thông báo khớp lốp thành công là được.
 6. Làm tương tự cho các lốp khác bạn muốn khớp

Lưu ý: Chỉ khớp được những lốp chưa được khớp vào màn hình. Những lốp đã khớp mà không đúng vị trí bạn hãy dùng tính năng Đảo lốp

 

 

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Hướng dẫn khớp lốp và đảo lốp trên điện thoại

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn