Hỗ trợ ICAR-M Partner

Kết nối cộng đồng

Tài khoản và đăng nhập


Mục lục

[Ẩn]

Tài khoản

  • Để sở hữu tài khoản ICAR-M Partner, Cửa hàng cần là đối tác bán hàng và phân phối sản phẩm của ICAR Việt Nam.
  • Tài khoản ICAR-M Partner sẽ được cấp thông qua tin nhắn về SĐT do Cửa hàng cung cấp. Chi tiết vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh ICAR Việt Nam để được hỗ trợ.
  • Mỗi SĐT chỉ tạo được 1 tài khoản Cửa hàng duy nhất.

Đăng nhập

  • Hãy chắc chắn bạn đã tải đúng phần mềm ICAR-M Partner dành cho Cửa hàng trước khi tiến hành đăng nhập.
  • Không để trống SĐT hoặc mật khẩu khi đăng nhập.
  • Hãy chắc chắn bạn đã nhập đúng SĐT vầ mật khẩu được gửi về tin nhắn.
  • Nếu bạn không đăng nhập trong vòng 7 ngày tính từ thời điểm hệ thống gửi tin nhắn thông báo thông tin tài khoản hoặc nhập sai SĐT, nhập sai MK quá 5 lần, tài khoản sẽ bị khóa. Để mở lại tài khoản, vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh ICAR Việt Nam để được hỗ trợ.

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Tài khoản và đăng nhập


Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn