Hỗ trợ ICAR-M Partner

Kết nối cộng đồng

Tính năng Quản lý bảo hành - Kiểm tra bảo hành sản phẩm


Tính năng Quản lý bảo hành - Kiểm tra bảo hành sản phẩm cho phép kiểm tra thông tin bảo hành theo ICAR SERI được dán trên sản phẩm. Bao gồm các thông tin: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, loại sản phẩm, thương hiệu, model, thời gian bảo hành chi tiết...

 

Các bước thực hiện như sau:

  1. Mở ứng dụng ICAR-M Partner
  2. Chọn tính năng Quản lý bảo hành
  3. Chọn tính năng Kiểm tra bảo hành sản phẩm
  4. Nhập/Scan ICAR SERI được dán trên sản phẩm
  5. Chọn nút Kiểm tra bảo hành
  6. Hiển thị thông tin bảo hành sản phẩm
  • Nếu sản phẩm chưa được kích hoạt bảo hành, màn hình sẽ hiển thị cảnh báo "Sản phẩm chưa được kích hoạt bảo hành" (Hình 1).
  • Nếu sản phẩm đã được kích hoạt bảo hành thành công, màn hình sẽ hiển thị thông tin bảo hành của sản phẩm (Hình 2).

Hình 1. Cảnh báo "Sản phẩm chưa kích hoạt bảo hành"

Hình 2. Kiểm tra thành công. Hiển thị thông tin bảo hành chi tiết

 


Lưu ý: 

- Nhập/Scan đúng ICAR SERI được dán trên sản phẩm. Cách kiểm tra và mẫu tem ICAR SERI xem tại đây

- Nếu màn hình hiển thị sai thông tin sản phẩm hoặc cảnh báo "Seri không tồn tại" nghĩa là bạn đang nhập sai dữ liệu. Vui lòng kiểm tra và nhập lại.

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Tính năng Quản lý bảo hành - Kiểm tra bảo hành sản phẩm

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn