Hỗ trợ Câu hỏi thường gặp

Kết nối cộng đồng

Bấm tên sự kiện trên widget không tự động dẫn đường


Để xử lý sự cố không tự động dẫn đường khi bấm tên sự kiện trong widget, bạn hãy kiểm tra và làm theo một trong số các mục sau:

  1. Kiểm tra phần mềm ICAR Calendar có đang chạy nền không, nếu không hãy ấn vào widget để mở phần mềm ICAR Calendar, sau đó bạn có thể ấn tên sự kiện để dẫn đường.
  2. Kiểm tra sự kiện có địa điểm không
  3. Kiểm tra tên sự kiện có chữ “Đi” không
  4. Kiểm tra thiết bị có cài phần mềm ICARV không và phần mềm ICARV đã được kích hoạt để sử dụng chưa
  5. Kiểm tra thiết bị có cài một trong số các phần mềm dẫn đường: Vietmap, Navitel hay Google map không

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Bấm tên sự kiện trên widget không tự động dẫn đường

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn