Hỗ trợ ICAR Entertainment

Kết nối cộng đồng

Các tác vụ cơ bản


Tại màn hình các tab Youtube, Review phim, Tri thức, Truyện ngắn, Tin tức, Thiếu nhi, Yêu xe

  • Bấm đúp vào màn hình: chế độ fullscreen
  • Di tay trên màn hình sang bên phải: Tua đi
  • Di tay trên màn hình sang bên trái: Tua lại

Tại màn hình các tab TV, Radio

  • Bấm đúp vào màn hình: chế độ fullscreen
  • Nút sao bên cạnh tên kênh : Chế độ Favorite, nếu bạn bấn on kênh bạn chọn sẽ luôn hiển thị thứ tự đầu tiên

Widget trên trang chủ

Xem ở đây

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Các tác vụ cơ bản

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn