Hỗ trợ Elliview U4 và S4

Kết nối cộng đồng

Các lưu ý cần làm sau khi lắp đặt đầu Android Elliview U4 và S4


 • Kiểm tra lại sau khi lắp đặt: Tất cả đầu Elliview U4 và S4 đều được kèm theo một phiếu kiểm tra sau lắp đặt. Bạn nên kiểm tra phiếu này đã được kỹ thuật viên kiểm tra lại theo các đầu mục chưa, bạn cũng có thể kiểm tra cùng kỹ thuật viên để đảm bảo chắc chắn. Lưu ý là việc kiểm tra sẽ không thể thực hiện sau khi bạn đã lái xe về.
   
 • Kích hoạt bảo hành online: Hãy yêu cầu đại lý lắp đặt kích hoạt bảo hành online cho đầu android của bạn.
   
 • Nhận và sử dụng tài khoản ICAR-M: Ngay sau khi lắp đặt và kích hoạt bảo hành online, thông tin tài khoản ICAR-M sẽ được gửi về điện thoại của bạn. Bạn có thể sử dụng để đăng nhập ICAR-M Service để kiểm tra bảo hành, cũng như sử dụng tất cả dịch vụ của ICAR về sau, đăng nhập các phần mềm được cung cấp bởi ICAR để sử dụng như ICAR Entertainment, ICAR Calendar, Appstore... Nếu cửa hàng chưa kích hoạt bảo hành cho bạn, hãy tham khảo cách xử lý tại đây 
   
 • Cài đặt hoặc cập nhật các phần mềm tiện ích của ICAR
  • Appstore, xem hướng dẫn ở đây
  • ICARV, xem hướng dẫn ở đây
  • Entertainment, xem hướng dẫn ở đây
  • Calendar, xem hướng dẫn ở đây
  • Tiện ích, Tự khởi động...
  • Các phần mềm khác trong Appstore nếu bạn có nhu cầu
    
 • Truy cập website: support.icar.vn và tham khảo các phần mềm tiện ích của hệ sinh thái ICAR

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Các lưu ý cần làm sau khi lắp đặt đầu Android Elliview U4 và S4

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn