Hỗ trợ ICAR Entertainment

Kết nối cộng đồng

Điều khiển giọng nói ICARV với ICAR Entertainment


Để thuận tiện cho việc sử dụng trên xe, bạn hãy sử dụng ICARV điều khiển giọng nói ra lệnh cho ICAR Entertainment phát nội dung bạn muốn.

 

Bạn hãy vào Cài đặt của ICARV, bật on tùy chọn Entertainment để điều khiển.

 

Chi tiết cách sử dụng các câu lệnh điều khiển giọng nói bằng ICARV các bạn xem ở đây

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Điều khiển giọng nói ICARV với ICAR Entertainment

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn