Hỗ trợ ICAR Entertainment

Kết nối cộng đồng

Cài đặt khởi động cùng xe


ICAR Entertainment có thể tự động phát khi nổ máy xe, việc cài đặt là khác nhau tùy vào đầu Android bạn đang sử dụng.

Cài đặt tự động phát khi khởi động xe

Cài đặt tự khởi động với đầu Elliview U4 / S4

 1. Mở phần mềm tự khởi động, bằng cách bấm ICARV và nói "Cài đặt tự khởi động"
 2. Tìm ICAR Entertainment
  1. On: Entertainment sẽ tự khởi động khi xe khởi động
  2. Off: Entertainment sẽ không khởi động cùng xe

Cài đặt tự khởi động với đầu Ownice C970 / C960

 1. Vào Cài đặt của đầu Android Ownice C970 và C960
 2. Tìm mục cài đặt mở rộng (đối với đầu Ownice C960), Cài đặt nhà máy (với đầu Ownice C970)
 3. Điền mật khẩu: 1260 nếu được hỏi
 4. Tìm mục: ứng dụng không tắt hoặc danh sách trắng ứng dụng của bên thứ ba
 5. Tìm và bật on ICAR Entertainment

Cài đặt tự khởi động với đầu Elliview S3

 1. Vào cài đặt của đầu Android Elliview S3
 2. Vào mục Cài đặt nhà máy
 3. Vào mục App setting
 4. Vào mục System boot App
 5. Chọn phần mềm ICAR Entertainment

Lựa chọn nội dung tự động phát khi khởi động xe

Vào cài đặt của phần mềm (Bấm nút Menu bên góc phải , chọn Cài đặt)

 • Mục Lựa chọn phát mặc định:
  • Phát tiếp: Tiếp tục phát nội dung khi bạn tắt máy
  • Các tên tab: Chọn sẽ phát tab tương ứng khi khởi động xe
 • Mục Tiếp tục
  • On: Phần mềm sẽ tiếp tục phát từ vị trí khi tắt máy khi khởi động xe
  • Off: Phần mềm sẽ phát từ đầu danh sách khi khởi động xe
 • Phát tin tức theo ngày: Nếu lựa chọn Tab Tin tức khởi động cùng xe, mục này sẽ có tác dụng
  • On: Tự động phát tin tức mới nhất (dù có bật on mục tiếp tục)
  • Off: Phát theo cài đặt ở mục Tiếp tục
 • Ẩn ứng dụng khi khởi động
  • On: Khi khởi động ứng dụng sẽ phát trong nền
  • Off: Khi khởi động ứng dụng sẽ hiển thị trên màn hình

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn