Hỗ trợ Elliview S3

Kết nối cộng đồng

Hướng dẫn cập nhật giao diện Elliview S3


Giao diện được cập nhật

Màn hình home

Màn hình ứng dụng

Các thành phần khác không thay đổi

Đây là hướng dẫn cập nhật giao diện Elliview S3 theo ảnh trên

  1. Download file theo link dưới đây

    Ấn để lấy Link download

  1.  Copy file vừ a down  được vào USB, để ở ngoài cùng, không trong thư mục nào. Không giải nén file
  2. Cắm usb vào cổng USB của đầu Elliview S3
  3. Trên S3, vào cài đặt -> Thông tin hệ thống -> Chọn Nâng cấp Android
  4. Chờ cho đến khi màn hình khởi động lại là được.

 

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Hướng dẫn cập nhật giao diện Elliview S3

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn